Tel: 36 (70) 408 6289, 36 (30) 466 4936

 

 

Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag szállítás

Published in Hatósági képzések;
Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag szállítás

A képzés célja

A 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet előírásai szerint mezőgazdasági vegyszerek (növényvédő szerek, műtrágya) és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végző járművezetőknek a szállításra előírt szabályokból vizsgát kell tenni.

 „E rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (a továbbiakban: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történő közúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni”,

11. § (1) Mezõgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetõje az lehet, aki

  • az ilyen anyagok közúti szállítására elõírt szabályokból vizsgát tett, és errõl a közlekedési hatóság igazolást adott ki, vagy 
  • az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik.