Tel: 36 (70) 408 6289, 36 (30) 466 4936

 

 

Fiatal Gazda Pályázat 2017

Összegyűjtöttünk mindent, amit tudni lehet az új pályázati feltételekről.


Itt az ideje, hogy készülődjünk az új fiatal gazda pályázatra! Íme az információk, amelyeket máris tudni lehet az új pályázati feltételekről:

A várható kiírás célja változatlanul a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági termelő tevékenység hosszú távú megtartása.

Ki pályázhat?

– egyéni vállalkozóként első ízben induló, 18-40 év közötti

– mezőgazdasági szakismerettel rendelkező

– a pályázat benyújtásakor minimum 6.000, maximum 25.000 STÉ üzemmérettel rendelkező

– természetes, vagy jogi személy

További feltétel:

– üzleti terv benyújtása

– 6 hónapnál nem régebben kezdeményezett egyéni vállalkozói regisztráció

– vagy meglévő cégben kizárólagos tulajdonosi, ügyvezetői státusz

Mennyi pénzt lehet elnyerni és milyen feltételekkel?

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, 40.000 Euro összegben (kb. 12,5 millió Forint)

Két részletben igényelhető:

– 75% előre

– 25 % az első rész igénylése utáni 3. évtől, az üzleti tervnek megfelelő teljesítés után

Mik a kötelezően teljesítendő vállalások?

 – legkésőbb a vállalkozói regisztrációt követő évben egyéni vállalkozóként első adóbevallás benyújtása

– az adóbevallás benyújtása után legkésőbb 18 hónapon belül aktív mezőgazdasági termelővé válás

– támogatási döntés után legkésőbb 9 hónapon belül az üzleti terv végrehajtásának megkezdése

– minimum évente 5 napban kötelező szaktanácsadás igénybevétele

– legkésőbb a 4. naptári év elejére: főállású egyéni vállalkozóvá válás

– legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti tervben vállaltak végrehajtása

 – kötelező képzés legkésőbb a második támogatási részlet igényléséig

 

Előnyt jelenthetnek a következők:

– üzleti terv minősége

– szakmai képzettség szintje, gyakorlat

– magasabb hozzáadott értékű gazdálkodás

– környezeti- és klíma-alkalmazkodás

– minőségi rendszerben való részvétel vállalása

 – ökológiai gazdálkodás vállalása

– foglalkoztatotti hatás

– megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

 

Mi az az STÉ és hol találok hozzá kalkulációs táblázatot?

A Standard Termelési Érték, azaz STÉ kalkulátort IDE KATTINTVA érheti el a Nemzeti Agrárkamara (NAK) honlapján.

A kalkulátor az új, 2014-2020 közötti időszakra szóló Vidékfejlesztési Program támogatásaira vonatkozó STÉ

számításához használható.

Figyelem! Az értékek 275,25 forint/euró árfolyammal kalkuláltak. Állattenyésztés esetében nem a pillanatnyi létszámot

vagy a férőhelyek számát, hanem az éves átlaglétszámot kell megadni. (Forrás: AKI)

 

A pályázat teljes dokumentációja ide kattintva érhető el..

 

Forrás: agroinform.hu

Végre megjelent a végleges pályázati felhívás az idei kertészeti gépbeszerzésről! 

A pályázati felhívás anyaga ide kattintva tölthető le..

 A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelmeinek beadási határideje 2017. január 6. napjára módosul, változnak továbbá az értékelési határnapok.

Ezek alapján a támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 06. napjától 2019. január 07. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2017. február 06.
- 2017. március 06.
- 2017. április 06.
- 2017. július 06.
- 2017. október 06.
- 2018. január 08.
- 2018. április 09.
- 2018. július 09.
- 2018. október 09.
- 2019. január 07.

A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

Továbbá az EMVA Irányító Hatóság közleménye szerint a felhívás 3.1.1. d) és e) pontok szerinti tevékenységek (traktor, talajművelő és műtrágyaszóró gépek beszerzése) vonatkozásában abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támogatási kérelmet benyújtó igazolja, hogy a felhívás 4.1.1. a) pontja alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik.

A felhívás főszabályként előírja, hogy a Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni. E főszabály alkalmazása érvényes a felhívás 3.4.1..1. C) 7. és 8. pontjai tekintetében is. Ennek megfelelően a partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások együttes üzemméretének vizsgálata a legalább 75 %-os kertészeti tevékenységből származó üzemméret igazolása során is szükséges.

Forrás: Agroinform